Trong lĩnh vực xử lý ảnh (Vision inspection), thiết bị thu ảnh hay còn được gọi là Camera Vision được chia ra làm hai loại: Area Camera và Linescan Camera. Trong các bài viết trước đây, chúng tôi đa phần đề cập đến loại Area Camera. Trong bài viết lần này, chúng tôi xin giới thiệu dòng camera vision thứ 2: Linescan Camera.

>> Tìm hiểu về Linescan Camera <<

>> Ứng dụng Linescan trong kiểm tra bề mặt <<

Làm sao lựa chọn loại Linescan Camera phù hợp cho ứng dụng của bạn

Để có thể lựa chọn Linescan Camera phù hợp, có ba yếu tố quan trọng cần chú ý là: độ nhạy, độ phân giải, và mức dòng.

Độ nhạy

Độ nhạy là việc camera có nhận đủ photon để thực hiện công việc xử lý ảnh (vision inspection). Khó có thể nói được việc này chỉ với thông tin các bộ phận máy, khi có  nhiều biến số khác ảnh hưởng đến độ nhạy. Các biến số bao gồm:

Đầu tiên, mật độ sáng. Mật độ sáng phụ thuộc vào nhiều yếu tố.

Thứ hai, thấu kính thị giác. Các thấu kính làm giảm ánh sáng đến camera, Sự giảm thiểu này sẽ tăng thêm đối với thấu kính phóng to hoặc khi cần tăng Depth of field.

Thứ ba, phản hồi của camera – khả năng biến đổi photon thành hạt quang điện. Để tăng thêm độ nhạy, có thể sử dụng camera với cảm biến điểm ảnh lớn hơn. Linescan camera có 100% “yếu tố lấp đầy”, tức là phần trăm các cảm biến điểm ảnh tích tụ photon. Area camera thường có điểm ảnh nhỏ hơn và yếu tố lấp đầy thấp hơn, và để bù đắp lại phải cần thời gian phơi sáng dài..

Trong thực tiển, ta dự tính độ sáng cần thiết, sau đó thử với độ sáng lớn hơn cần thiết và thử nghiệm độ nhạy của camera với độ sáng ấy

Độ phân giải

 Để xác định độ phân giải phù hợp, cần xác định vùng nhìn (field of view – FOV) và kích thước tối thiểu của lỗi cần phát hiện. Camera cần có độ phân giải cần thiết để có ít nhất 3 hay 4 điểm ảnh bao quát kích thước tối thiểu của lỗi. Ví dụ, FOV là 12 inch và kích thước lỗi nhỏ nhất là 0.005 inch, thì:

(FOV/kích thước lỗi nhỏ nhất) x (3 điểm ảnh bao quát) (12/0.005) x 3 = 7200 điểm ảnh

Cũng có thể sử dụng linescan camera có độ phân giải 8K (với 8192 điểm ảnh), hoặc 2 linescan camera 4K (4096 điểm ảnh) song song với nhau.

Mức dòng

>> Mức dòng là gì <<

Mức dòng được xác định bởi FOV, tốc độ di chuyển của vật, và kích cỡ điểm ảnh vật. Ví dụ, nếu FOV là 12 inch, tốc độ di chuyển của vật là 60 inch/s. và đang sử dụng linescan camera 8K (8192 cảm ứng điểm ảnh), thì:

(Kích cỡ điểm ảnh của vật trong FOV) = FOV/(độ phân giải của camera) = 12/8192 = 0.001465 inch là kích cỡ điểm ảnh vật trong FOV

Mức dòng cần thiết là 60 inch/0.001465 inch = 40.956kHz

 

Advertisements

About New Ocean - Manufacturing Solutions

We are the solution provider in automation, machine vision. Our system will support your factory work smoothly and maximize the profit.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s