Trong lĩnh vực xử lý ảnh (Vision inspection), thiết bị thu ảnh hay còn được gọi là Camera Vision được chia ra làm hai loại: Area Camera và Linescan Camera. Trong các bài viết trước đây, chúng tôi đa phần đề cập đến loại Area Camera. Trong bài viết lần này, chúng tôi xin giới thiệu dòng camera vision thứ 2: Linescan Camera.

>> Tìm hiểu về Linescan Camera <<

>> Ứng dụng Linescan trong kiểm tra bề mặt <<

Thiết bị chiếu sáng cho Linescan camera

Luôn cần phải chiếu sáng vật cần chụp, các thiết bị chiếu sáng và thấu kính sẽ trở thành “vi xử lí thị giác” để làm rõ các đặc điểm quan trọng của vật. Linescan camera thường sử dụng line light, tập trung ánh sáng bằng một dãy các đèn LED, để thắp sáng vật ở dọc theo hướng quét của các cảm biến điểm ảnh. Line light mang lại vùng sáng có độ sáng cao, cần thiết cho thời gian phơi sáng ngắn (mức dòng nhanh). Line light có thể lắp chung với nhau để tạo vùng sáng dài để rọi sáng vật thể dài.

Line light thường được đặt ở vị trí sau vật cần chụp để tạo kỹ thuật chiếu sáng back lighting hoặc đặt ở vị trí cao hơn vật để chiếu sáng xuống vật. Back lighting được sử dụng để tìm lỗi lỗ hổng trên vật mờ, đục hoặc phát hiện chất ngoại lai trên vật thể trong suốt. Chiếu sáng từ trên cao được sử dụng khi cần chụp lấy màu vật thể hoặc viền hoặc tìm lỗi trên bề mặt.

Mật độ chiếu sáng phụ thuộc vào bóng LED được sử dụng, dòng điện chạy qua bóng đèn, tuổi thọ và chất lượng của đèn, và hiệu năng thấu kính. Những yếu tố này khiến khó có thể chọn một thiết bị chiếu sáng vừa đủ, vì thế, ta thường chọn thiết bị có độ chiếu sáng nhiều hơn cần thiết.

Advertisements

About New Ocean - Manufacturing Solutions

We are the solution provider in automation, machine vision. Our system will support your factory work smoothly and maximize the profit.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s