Trong lĩnh vực xử lý ảnh (Vision inspection), thiết bị thu ảnh hay còn được gọi là Camera Vision được chia ra làm hai loại: Area Camera và Linescan Camera. Trong các bài viết trước đây, chúng tôi đa phần đề cập đến loại Area Camera. Trong bài viết lần này, chúng tôi xin giới thiệu dòng camera vision thứ 2: Linescan Camera.

>> Tìm hiểu về Linescan Camera <<

>> Ứng dụng Linescan trong kiểm tra bề mặt <<

Cấu tạo của Linescan Camera

Một linescan camera có thể có một hay nhiều cảm biến điểm ảnh. Khi tới gian đoạn phơi sáng, mỗi điểm ánh sẽ tích tụ các quang điện tỉ lệ với ánh sáng từ vật cần chụp đến các điểm ảnh. Vào cuối quá trình, các tín hiệu quang điện dọc dãy điểm ảnh sẽ truyền đến các thanh ghi đọc. Các thanh ghi đọc này sẽ khuêch đại, chỉnh sữa và số hóa các tín hiệu quang điện thành hình ảnh. Quy trình chuyển đổi này sẽ hoàn thành trong lúc một dòng điểm ảnh khác đang được phơi sáng. Tỷ lệ tối đa mà ở đố sự phơi sáng và quy trình chuyển dữ liệu quang điện có thể xảy gọi là “mức dòng” (line rate) và được tính bằng kilohertz (kHz).

Để tạo ra hình ảnh chuyển động của một vật đang di chuyển tốc độ cao, ta cần mức dòng cao. Một Linescan camera có thể có mức dòng lên đến 200kHz, đồng nghĩa mỗi dòng điểm ảnh được chụp mỗi 5 micro giây.

Thời gian trì hoản và Tích hợp (TDI)

Máy quét TDI có 2 đến 256 hàng điểm ảnh, được sắp xếp theo chiều thẳng đứng. Các hạt quang điện từ các điểm ảnh trên từng hàng được dồn xuống hàng điểm ảnh bên dưới, theo hường di chuyển của vật. Việc tổng hợp tín hiệu quang điện sẽ xong khi dữ liệu được truyền đi.

Việc truyền dữ liệu và tổng hợp các tụ quang điện phụ thuộc và tốc độ di chuyển của vật, thường được  bắt đầu bằng các xung từ encoder. TDI Linescan Camera có thể tăng của camera trong thời gian phơi sáng nhờ vào nhiều hàng điểm ảnh và cung cấp hình ảnh tương phản cao ngay cả khi thời gian phơi sáng ngắn. Nói một cách khác là tín hiệu điện của các hàng điểm ảnh được di chuyển một cách đồng bộ với sự dịch chuyển của vật cần chụp, nhờ đó thời gian phơi sáng được tăng thêm mà không làm ảnh bị mờ.

Nên lưu ý rằng thời gian phơi sáng không phụ thuộc vào mức dòng và thời gian phơi sáng nên nhỏ hơn mức dòng nghịch đảo (giây mỗi dòng).

Advertisements

About New Ocean - Manufacturing Solutions

We are the solution provider in automation, machine vision. Our system will support your factory work smoothly and maximize the profit.

One response »

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s